Klachtenprocedure

Wij vinden het belangrijk dat je tevreden bent over onze dienstverlening. Als dat niet zo is, laat het ons weten. We doen dan onze best om een passende oplossing te bieden.

 

Hoe kun je een klacht indienen?

We adviseren om je klacht schriftelijk kenbaar te maken. Dit kan op twee manieren.

 1. Stuur een brief per post naar ARTPred.com, p/a Aalsmeerderdijk 158C, 1438 AX Oude Meer
 2. Per e-mail. Stuur je klacht naar webshop@artpred.com

 

Hoe wordt jouw klacht afgehandeld?

Wij proberen de klacht binnen uiterlijk 7 werkdagen na ontvangst te beantwoorden. Mocht er toch meer tijd nodig zijn, dan laten wij dat zo snel mogelijk weten. Ook hoor je dan van ons hoelang wij denken hiervoor nodig te hebben.

 

Ben je het niet eens met de uitkomst?

Alhoewel we dat natuurlijk niet hopen, kan het zijn dat je na deze procedure nog steeds niet tevreden bent over de afhandeling van jouw klacht. Het is dan verstandig om contact op te nemen met een van de volgende instanties:

 1. Geschillencommissie Thuiswinkel
  Postbus 90600
  2509 LP
  Den Haag
  www.sgc.nl
 2. Geschillencommissie via het Europees ODR Platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

N.B. Kunt je jouw klacht niet kwijt bij (een van de) bovenstaande geschilleninstanties of wilt je hier geen gebruik van maken, dan kunt je jouw klacht ook direct voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter.