Privacy en cookies

ARTPred.com verwerkt, beheert en beveiligt jouw persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de eisen die de Wet bescherming Persoonsgegevens aan ons stelt.

Werkingssfeer van dit privacystatement

Dit privacystatement geldt voor de persoonlijke gegevens die ontstaan via jouw bezoeken aan de website van ARTPred.com. Je gaat akkoord met ons privacybeleid door deze website te gebruiken.

Persoonsgegevens

Ten behoeve van onze dienstverlening legt ARTPred.com met jouw toestemming gegevens vast in één of meer bestanden. ARTPred.com kan via de website persoonlijke gegevens verzamelen voor de volgende doelen: toezenden van bestellingen die gedaan zijn via onze webshop. Hierbij verzamelen wij de minimaal benodigde persoonsgegevens, en niet meer.

Webstatistieken en cookies

ARTPred.com meet ondermeer de mate waarin de website worden bezocht en het klikgedrag hierin. Hiervoor worden algemene gegevens bijgehouden van bezoekers, zonder dat hierbij te herleiden is wie precies waarop klikt. De verzamelde gegevens zijn gegevens zoals de meest bezochte pagina’s en het type webbrowser waarop de website wordt bezocht. Aan de hand van deze statistieken verbeteren wij onze website en de gebruikerservaring. Deze gegevens worden bijgehouden door cookies te plaatsen op jouw computer. Als jij inlogt op jouw persoonlijke omgeving, wordt er ook een cookie geplaatst op jouw computer. Deze heeft als doel jou (of eigenlijk jouw computer) te herkennen zolang jij ingelogd bent, om te voorkomen dat je direct weer uitgelogd wordt. Als je uitlogt wordt deze cookie direct verwijderd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Artpred.com, tenzij we dit doen in het kader van wettelijke verplichtingen, als dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Sites gelinkt aan ARTPred.com

Onze website bevat links naar sites die niet door of in opdracht van ons zijn ontwikkeld. Daarom zijn we niet aansprakelijk voor de inhoud van deze website, of hoe deze websites met jouw persoonsgegevens omgaan.

Beveiliging gegevens

ARTPred.com zorgt ervoor dat jouw persoonlijke gegevens veilig zijn door uitsluitend gebruik te maken van versleutelde verbindingen. Ook onze database en wachtwoorden zijn allemaal versleuteld.

Bewaartermijn

ARTPred.com bewaart normaliter geanonimiseerde gegevens. Indien van toepassing bewaart ARTPred.com jouw persoonsgegevens zolang deze actueel blijven voor het doel, of daarmee niet onverenigbare doelen, waartoe wij jouw gegevens hebben verzameld. Na deze periode worden jouw persoonsgegevens verwijderd in onze periodieke opruiming.